මයි ඩියර් ලේඩීස් ඇන්ඩ් ජෙන්ටල්මන්! මටත් පුළුවන් ඕවා කියවන්න! – සජිත්

October 7, 2019 at 2:21 pm | by emanisalk

තමන්ටත් ඉංගිරිසියෙන් කතාකළ හැකි බව එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ ජනාධිපති අපේක්ෂක සජිත් ප්‍රේමදාස පවසයි.

“මයි ඩියර් ලේඩීස් ඇන්ඩ් ජෙන්ටල්මන්. අයි කේම් හියර් ටුඩේ ටු ඇඩ්‍රස් යූ ඕල්! මටත් පුළුවන් ඕවා කියවන්න.”

  •   
  •   Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

මුල් බිස්ස