රු. මිලියන ලක්ෂ තුනහමාරක ජමනාරං කොමඩු ලංකාවට ගෙනැල්ලා!

December 15, 2019 at 3:46 pm | by emanisa.lk

ජමනාරං, කොමඩු, මෑකරල්, සියඹලා, කව්පි ඇතුළු මෙරට තුළ පහසුවෙන් වගා කළ හැකි ආහාර ද්‍රව්‍ය ඇතුළු ආනයන වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 3,52,434 ක් පසුගිය වසර තුළ විදේශවලට ගෙවා ඇතැයි මුදල් අමාත්‍යංශය ප්‍රකාශ කරයි.

මෙලෙස වාර්ෂිකව ආනයනය කර ඇති ආහාර ද්‍රව්‍ය වර්ග ගණන 38 කි. එයට අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය කිහිපයක්ද ඇතුළත් නමුත් බහුතරය මේ රට තුළම නිෂ්පාදනය කරගත හැකි ඒවා බව වාර්තා වෙයි.

 
 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

මුල් බිස්ස