ලංකාවෙි වැඩිම PCR පරීක්ෂණ ඊයේ! දිනක පරීක්ෂණ දහදාහේ සීමාවට ළංවෙයි!

October 15, 2020 at 2:39 pm | by emanisa.lk
 
 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

මුල් බිස්ස