රජයේ දවසක පාඩුව රු. කොටි 2යි!

November 30, 2019 at 1:51 pm | by emanisalk

රජයේ දවසක ආදායම රුපියල් බිලියන 5.2ක් වනවිට වියදම රුපියල් බිලියන 7.2ක් වන බව රජයේ ප්‍රකාශක, අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන පවසයි.

ඒ අනුව සෑම දිනයකම රජයේ ආදායම සහ වියදම අතර පරතරය රුපියල් බිලියන 2ක් හෙවත් කෝටි 200 ක් බවත් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ,  උසස් අධ්‍යාපන, තාක්ෂණ හා නවෝත්පාදන අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන පවසයි.

  •   
  •   


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

මුල් බිස්ස