අයවැයෙන් රජයේ වියදම් කෝටි 3300කින් පහළට…! ජනපති වැය ශීර්ෂයත් බිලියන 6.6කින් පහළට…!

October 3, 2021 at 9:30 pm | by emanisa.lk

අයවැය විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත අනුව ලබන වසරේ (2022) රජයේ වියදම් රුපියල් කෝටි තුන් දහස් තුන් සියයකින් පමණ අඩුවන බව මුදල් අමාත්‍යාංශ ආරංචි මාර්ගවලින් පවසයි.

ජනාධිපතිවරයාට සහ සෞඛ්‍ය අංශයට ලබන වසර සඳහා වෙන් කෙරෙන මුදල් ප්‍රමාණය ද අඩු කර ඇති අතර වැඩි ම මුදලක් වෙන් කර ඇත්තේ ජාතික ආරක්ෂාව සඳහාය.

ජනාධිපතිවරයාගේ වැය ශීර්ෂය වෙනුවෙන් ලබන වසර සඳහා වෙන් කෙරෙන මුදල දැක්වෙන්නේ බිලියන 2.78ක් ලෙසය. මේ අනුව ජනාධිපතිවරයාගේ වියදම් සඳහා ලබන වසරේ වෙන් කෙරෙන මුදල රුපියල් බිලියන 6.6කින් අඩු වනු ඇත.

මේ අතර ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ වැය ශීර්ෂය බිලියන 18 කින් ඉහළ නංවා ඇත. මේ වසරේ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ වැය ශීර්ෂය බිලියන 355ක් ලෙස දැක්වෙන අතර ලබන වසරේ එම වියදම දැක්වෙන්නේ බිලියන 373ක් ලෙසය.

ආරක්ෂාවට පසු වැඩිම මුදලක් වෙන් කර ඇත්තේ රාජ්‍ය සේවා පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයටයි. බිලියන 286.7ක් එම අමාත්‍යංශයට වෙන්කර ඇති අතර ඉන් බිලියන 286ක්ම පුනරාවර්තන වියදම් වේ. ඊට පසු වැඩිම මුදලක් මහා මාර්ග අමාත්‍යාංශයට වෙන් කර ඇති බවත් එම මුදල බිලියන250.1ක් බවත් සඳහන්වේ. ඉන් බිලියන 250ක්ම ප්‍රාග්ධන වියදම්ය.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ වැය ශීර්ෂය ද ඉහළ නංවා ඇත. අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ මේ වසරේ වැය ශීර්ෂය බිලියන 126.5කි. එය ලබන වසර සඳහා බිලියන 127.6ක් ලෙස ඉහළ දමා ඇත.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට ලබන වසර සඳහා වෙන්කර ඇති මුදල බිලියන 153.5කි. එය මෙම වසරට සාපේක්ෂව බිලියන හයක අඩුවීමකි. ලබන වසර සඳහා වන අයවැය විසර්ජන පනත් කෙටුම්පතට අනුව රජයේ මුළු වියදම රුපියල් බිලියන 2505.3කි. ඉන් බිලියන 1776ක් වෙන්වන්නේ පුනරාවර්තන වියදම් සඳහාය.

ලබන වසර සඳහා වන අයවැය විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට මේ සතියේ දී ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.

 
 


Leave a Reply

Your email address will not be published.

මුල් බිස්ස