තත්ත්වය හොඳ මදි! අදත් ඇඳිරි නීතිය!

April 23, 2019 at 5:07 pm | by admin

අද රාත්‍රී (23) 09 සිට හෙට උදෑසන 04 දක්වා පොලිස් ඇඳිරි නීතිය පැනවීමට රජය තීරණය කර තිබේ.

 
 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

මුල් බිස්ස