ජනතාව ගිනි ගණන්වලට තෙල් ගහන්න පෝලිම්වල දුක් විඳිනවා…! ආණ්ඩුව ඇමරිකාවට බයේ රුසියානු ලාභ තෙල් නොගෙන ඉන්නවා…! – වාසු…

June 7, 2022 at 4:59 pm | by emanisa.lk

ආණ්ඩුවේ පවතින මතවාද නිසා ලාභ මුදලකට රුසියාවෙන් තෙල් මිල දී නොගෙන ඩොලර් කලාපයෙන් තෙල් මිල දී ගන්නෙ ඇමෙරිකව සමග තරහ වීමට ඇති අකමැත්ත නිසා බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වාසුදේව නානායක්කාර පවසයි.

රුසියාවෙන් තෙල් ගෙන්නන්නේ නැත්තේ ඇයි? රුසියාවෙන් 35%ක් අඩු වෙන් තෙල් දෙන්නේ. අන්න ඉන්දියාව ගෙන්වනවා. අන්න සිංගප්පූරුව ගෙන්වනවා. අන්න තායිලන්තය ගෙන්වනවා. 35%ක් අඩුවෙන් ඇයි අපි ගෙන්වන්නේ නැත්තේ ඇමෙරිකාව තරහ වෙන නිසා. ඔන්න මතවාදය ඇවිල්ලා කිපෙන තැන. මතවාදය අපට ඕනෙ නෑ.

නමුත් මතවාදය නිසා ලාභෙට ලැබෙන රුසියානු තෙල් අපි ගෙන්වන්නේ නැතිව අපි අද ඩොලර් කළාපයේ ප්‍රදේශවලින් තෙල් මිල දී ගන්නට අපි තීන්දු කරලා තියෙනවා. එය කිරීම නිසා අද දීර්ඝ කාලීන ණය පහසුකම අපි අත්හැරලා තියෙනවා රුසියාවෙන් දෙන.

මම දන්න හැටියට රුසියාවේ තානාපතිතුමා ලියුමකුත් එවලා තියෙනවා අපේ බලශක්ති ඇමතිතුමාගේ අමාත්‍යංශයට, එතුමා දැක්කාද කියලා මං දන්නේ නෑ. මම ලෑස්තියි රුසියාවෙන් තෙල් ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙළ ගැන කතාකරන්න. කො කතාකරන්න ගියාද ? මේ වගේ අපරාධයක් තවත් තියෙන්න පුළුවන් ද?

මිනිස්සු තිරිසන්නු වගේ හැසිරෙනවා තෙල් පෝලිම්වල ගෑස් පෝලිම්වල. භූමිතෙල් පෝලිම්වල. බලාගෙන ඉන්න අමාරුයි අපිට. මේ අපේ ලංකාව ද මේ වගේ අපායක් වුණේ. අඩු ගානේ මේ කාරණේ බුරුල් කරන්න, රුසියාවෙන් තෙල් ලබා ගැනීමට මැදිහත් වෙන්න කියලා මම මේ ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.

මන්ත්‍රීවරයා මේ වන බව පැවසුවේ අද (07) පාර්ලිමේන්තුව අමතමිනි.

 
 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *