රාජ්‍ය සේවක වැටුප්, වාහන, මත්පැන්, සිගරට් මිල ඉහළට! අලුත් විවාහකයන්ට නිවාස ණය! රුහුණට සම සෞඛ්‍ය පීඨයක්!

March 5, 2019 at 5:10 pm | by admin

වත්මන් ආණ්ඩුවේ 5 වන අයවැය මෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ 73 වන අයවැය මේ වන විට මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර පාර්ලිමේන්තුවට පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරමින් සිටී. එමගින් ජුලි මස සිට රාජ්‍ය සේවක වැටුප් රු. 2500කින් ඉහළ දැමීමට, උසස් පෙළ ඉහළින් සමත්වන සිසුන් 14 දෙනෙකුට විදේශ ශිෂ්‍යත්ව ලබා දීමට, රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලයේ සම සෞඛ්‍ය පීඨයක් පිහිටුවීමට, අයාලේ යන බල්ලන් වන්ද්‍යකරණය සඳහා රු. මිලියන 100ක් වෙන් කිරීමට, අලුතින් විවාහ වන යුවළකට වසර 25කින් ගෙවීමට නිවාස ණයක් ලබා දීමට යෝජනා කරයි.

විවිධ ව්‍යාපෘති සඳහා ග්‍රාමීය බැංකුවලට රු. මිලියන 250ක් වෙන් කරනු ඇති අතර උතුරු පළාතට ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන 10ක් ඉදි කිරීමට යෝජිතය. සියලු ග්‍රාමීය පාසල් සිසුන්ට නොමිලේ කිරි වීදුරුවක් ලබා දීමට ද විදෙස්ගත ශ්‍රමිකයන්ට වසර 15කින් ගෙවී යන පරිදි රු. මිලියන 10ක ණය මුදලක් 6%ක පොලියට ලබා දීමට ද යෝජනා කෙරේ.

සේවකයන් 250කට වැඩි ආයතන සඳහා ළමා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථාන ඇති කිරීමට ආධාර ලබා දීමට ද අවුරුදු 18ට අඩු විදෙස් සංචාරකයන්ට සහ සිසුන්ට ජාතික උද්‍යාන පිවිසුම් ගාස්තුව 50%කින් පහළ දැමීමට ද යෝජිතය.

අප්‍රේල් පළමු වැනිදා සිට කාර්යබහුල වේලාවට අධිවේගී මාර්ග ගාස්තුව රු. 100කින් ඉහළ දැමීමට, මැයි පළමු වැනිදා සිට කැසිනෝ ඇතුළත් වීමේ ගාස්තුව ඩොලර් 50 දක්වා වැඩි කිරීමට, කැසිනෝ බලපත්‍ර ගාස්තුව මිලියන 200 සිට 400 දක්වා වැඩි කිරීමට, ජුනි 01 වෙනිදා සිට විදේශ ගමන් බලපත්‍ර ගාස්තුව එක්දින සේවාව රු. 10 000 සිට රු. 15000 දක්වා ද සාමාන්‍ය සේවාව රු. 3500 දක්වා වැඩි කිරීමට ද යෝජිතය.

ඒ අතර දේශීය මත්පැන් බෝතලයක මිල රු. 63කින් ද ධාන්‍ය බියර් බෝතලයක මිල රු. 9කින් ද දුම්වැටියක මිල රු. 5කින් ද ඉහළ දැමීමට යෝජනා කෙරයි. දුම්කොල බද්ද රු. 2500 සිට 3500 දක්වා ඉහළ දමනු ඇත.

එසේම වාහන සඳහා නිෂ්පාදන බදු ඉහළ දැමීමට යෝජනා කර ඇත්තේ මෙසේය. 800ccට අඩු පෙට්‍රල් වාහන රු. 150,000කින් ද 1000cc ට අඩු පෙට්‍රල් වාහන රු. 175,000කින් ද 1300cc ට අඩු පෙට්‍රල් වාහන රු. 500,000කින් ද 800cc ට අඩු දෙමුහුන් වාහන රු. 250,000කින් ද 1500cc ට අඩු දෙමුහුන් වාහන – රු. 500,000කින් ද 200cc ත්‍රීරෝද රථ රු. 60,000කින් ද ඉහළ දැමීමට යෝජිතය.

කිලෝවොට් 70 ධාරිතාව සහිත විදුලි විදුලි මෝටර් රථ සඳහා බද්ද පමණක් රු. 175,000 කින් අඩු කිරීමට යෝජනා කර ඇත. එසේම කුඩා ට්‍රක් රථ සඳහා පනවා ඇති බදු ද පහළ දැමීමට යෝජිතය.

 
 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *