සපුගස්කන්දට බොරතෙල් අඛණ්ඩව..! විදුලියට නැප්තා ඇති තරම්..!

December 18, 2022 at 4:37 pm | by emanisa.lk

සපුගස්කන්ද තෙල් පිරිපහදුව ලබන වසර පුරා අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය බොරතෙල් ලැබෙන බව විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යංශය කියයි.

දැනටමත් බොරතෙල් නැව් 8ක් ගෙන්වා ගැනීමේ කටයුතු ආරම්භ කර ඇති අතර තවත් බොරතෙල් නැව් 6ක් ආනයනය කර ගැනීමට සාකච්ඡා ආරම්භ කර තිබෙන බව ද එහි ජ්‍යෙෂ්ඨ ප්‍රකාශකයෙක් සඳහන් කළේය.

සපුගස්කන්ද තෙල් පිරිපහදුව අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කිරීම මගින් ලබන 2023 වසරේ දී විදුලිය නිෂ්පාදනයට අවශ්‍ය නැප්තා ප්‍රමාණවත් තරම් ලැබෙන බව ද ඔහු කීය.

 
 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *