සංචාරක කර්මාන්තය යළි පිබිදෙයි..! මාස 07ට ආදායම ඩොලර් මිලියන 824යි…!

August 15, 2022 at 7:12 pm | by emanisa.lk

පසුබෑමට ලක්ව තිබෙන මෙරට ආර්ථිකයට දැවැන්ත ශක්තියක් එක්කරමින් මේ වසරේ මුල් මාස 7ක කාලයේ දී අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 824.9ක ආදායමක් උපයා ගැනීමට මෙරට සංචාරක ක්ෂේත්‍රය සමත්ව තිබේ.

පසුගිය 2021 වසරේ එම කාලයේ දී සංචාරක ක්ෂේත්‍රයෙන් මෙරටට ලැබී තිබෙන ආදායම අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 50.4ක් වන අතර මේ වසරේ දී එහි වර්ධනය සියයට 1536.8ක් බව ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය පෙන්වා දෙයි.

මේ වසරේ ජුලි මස පමණක් සංචාරක කර්මාන්තයෙන් ශ්‍රී ලංකාව උපයා තිබෙන මුදල අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 30.7ක් වන නමුත් පසුගිය වසරේ ජුලි මාසයේ දී උපයා තිබෙන ආදායම අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 1.3ක් තරම් අවම අගයකි.

මේ වසරේ ජුලි මස පමණක් විදෙස් සංචාරකයන් 47,293 දෙනකු මෙරටට පැමිණ තිබෙන අතර එය පසුගිය වසරේ ජුලි මාසයේ මෙරටට පැමිණි 2,429ට සාපේක්ෂව සියයට 1,847.1ක වර්ධනයකි.

ඊට අමතරව මේ වසරේ ජුලි මාසය දක්වා කාලය තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරය කර තිබෙන සංචාරකයන් සංඛ්‍යාව 458,670ක් වන නමුත් පසුගිය වසරේ දී මෙරටට පැමිණ තිබෙන සංචාරකයන් සංඛ්‍යාව 194,495 දෙනකු බව ද එම වාර්තාව පෙන්වා දෙයි.

 
 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *