ත්‍රස්තවාදී තිප්පොළක් වූ විල්පත්තුව හමුදා අණසක යටතට! ප්‍රධන කඳවුරු දෙකක් ඇතුළු උප කඳවුරු මාලාවක්!

April 28, 2019 at 7:23 am | by admin

අන්තවාදී ඉස්ලාම් සංවිධානවල ක්‍රියාකාරකම් නිසා අනතුරුදායක තත්ත්වයට පත්ව ඇති විල්පත්තුව අභයභූමිය ආශ්‍රිත වනාන්තර කලාපය ආරක්ෂක හමුදා අණසකට යටත් කිරීමට රජය තීරණය කර තිබේ.

අලුතින් පනවන ලද හදිසි නීති රෙගුලාසි යටතේ මෙම තීරණය ගෙන ඇත. ඒ අනුව විල්පත්තු වනාන්තර කලාපයේ විශාල ප්‍රමාණයේ යුද හමුදා කඳවුරු දෙකක් මුලින්ම ස්ථාපනය කෙරේ.

මෙම කඳවුරුවලින් හමුදා බුද්ධි අංශ ක්‍රියාන්විතය ද සංවිධානය කෙරේ. නීති විරෝධී ජනාවාසකරණය, වනාන්තර අත්පත් කර ගැනීම්, වීසා රහිත විදේශිකයන් රැඳී සිටීම පාලනය ද මෙම කඳවුරු වෙත පැවරෙනු ඇතැයි කියැවේ. විල්පත්තුව ආශ්‍රිතව සිදුවෙතැයි සැක කෙරෙන අන්තවාදීන්ගේ ත්‍රස්ත මෙහෙයුම් පාලනය මෙහි මූලික අරමුණයි.

ප්‍රධාන හමුදා කඳවුරු දෙක ස්ථාපිත කළ පසුව තවත් උප කඳවුරු ගණනාවක් ස්ථාපිත කෙරෙනු ඇත.

Deshaya

  •   
  •   


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

මුල් බිස්ස