දුම්රිය 6කට අද සිට කාන්තා මැදිරි! පිරිමින්ගේ පෙට්ටි රැක ගන්න කොසු ඉදල්!

March 8, 2019 at 7:18 am | by admin

අදට (08) යෙදී ඇති ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනයට සමගාමීව කාන්තාවන් සඳහා වෙන් කළ මැදිරි සහිත දුම්රිය ධාවනය කිරීම ආරම්භ කරන බව දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරී ඩිලන්ත ප්‍රනාන්දු පවසයි. ඒ අනුව අද උදෑසන 6.59ට වේයන්ගොඩ දුම්රිය ස්ථානයනේ කාන්තා මැදිරි සහිත මංගල දුම්රිය ගමන් අරඹයි.

මේ අනුව බංගදෙනිය, සාගරිකා, සමුද්‍රදේවී, රඹුක්කන, මහව, පව්සි යන කාර්යාල දුම්රියන්හි තුන්වන පංතියේ එක මැදිරිය බැගින් කාන්තාවන් සඳහා වෙන් කරනු ඇත.

මෙම මැදිරි අධීක්ෂණය සඳහා වෙනම ක්‍රමවේදයක් හෝ ආරක්ෂක නිලධාරීන් යොද වන්නේ නැති අතර මැදිරියට කොස්සක් ඉදලක් ලබා දීම මගින් කාන්තාවන් සිය අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරගනු ඇතැයි දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරීවරයා පවසයි.

කෙසේ වුවද අධික තදබදයක් සහිත කාර්යාල දුම්රියවල තදබදය අඩු කර සියලු දෙනාට පහසුවෙන් ගමන් කළ හැකි ආකාරයට දුම්රිය සේවාව දියුණු නොකර මේ ආකාරයට කාන්තාවන් සඳහා මැදිරි වෙන් කිරීම බොහෝ දෙනාගේ අප්‍රසාදයට ලක්ව තිබේ.

 
 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *