සිරිසුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා!

April 14, 2019 at 2:19 pm | by admin

කල් වැසි වසීවා
කෙත්වතු සාර වේවා
අටු කොටු පිරේවා
රජුන් දැහැමිව ලොවැඩ වේවා…!

———එමනිසා———-

emanisa.lk

(ප්‍රවීණ චිත්‍ර ශිල්පි ප්‍රසන්න වීරක්කොඩි මහතාගේ සිතුවකි.)

 
 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

මුල් බිස්ස