රාජ්‍ය ඇමති සහ නියෝජ්‍ය ඇමති ලැයිස්තුව මෙන්න!

November 27, 2019 at 2:56 pm | by emanisa.lk

අද (27) ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ විසින් පත්කළ රාජ්‍ය සහ නියෝ්‍ජ්‍ය ඇමති ලැයිස්තුව මෙසේය. මෙහිදී රාජ්‍ය ඇමතිවරු 35ක් ද නියෝජ්‍ය ඇමතිවරු 3 දෙනෙක් ද එහිදී පත්වීම් ලැබූහ.

රාජ්‍ය ඇමැතිවරු

01.චමල් රාජපක්ෂ – රාජ්‍ය ආරක්ෂක රාජ්‍ය ඇමැති

02.වාසුදේව නානයක්කාර – ජල සම්පාදන පහසුකම් රාජ්‍ය ඇමැති

03.ගාමිණි ලොකුගේ – නාගරික සංවර්ධන රාජ්‍ය ඇමැති

04.මහින්ද යාපා අබේවර්ධන – වාරිමාර්ග සහ ග්‍රාමීය සංවර්ධන රාජ්‍ය ඇමැති

05.එස් බී දිසානායක – ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන රාජ්‍ය ඇමැති

06.ජොන් සෙනෙවිරත්න – ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන රාජ්‍ය ඇමැති

07.මහින්ද සමරසිංහ – රාජ්‍ය පරිපාලන හා ස්වදේශ කටයුතු රාජ්‍ය ඇමැති

08.සී.බි.රත්නායක – දුම්රිය සේවා රාජ්‍ය ඇමැති

09.ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන – තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ රාජ්‍ය ඇමැති

10.සුසන්ත පුංචිනිලමේ – කුඩා හා මධ්‍ය පරිපාන ව්‍යවසාය රාජ්‍ය ඇමැති

11.අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා – අභ්‍යන්තර වෙළඳ හා පාරිභෝගික සුබසාධන රාජ්‍ය ඇමැති

12.සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත – ඡාත්‍යන්තර සහයෝගීතා රාජ්‍ය ඇමැති

13.ප්‍රියංකර ජයරත්න – දේශිය වෛද්‍ය සේවා රාජ්‍ය ඇමැති

14.රංජිත් සියඹලාපිටිය – අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය ඇමැති

15.මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ – විදුලිබල රාජ්‍ය ඇමැති

16.දුමින්ද දිසානායක – තරුණ කටයුතු රාජ්‍ය ඇමැති

17.රෝහිත අබේගුණවර්ධන – බලශක්ති රාජ්‍ය ඇමැති

18.දයාසිරි ජයසේකර – කර්මාන්ත රාජ්‍ය ඇමැති

19.ලසන්ත අලගියවන්න – රාජ්‍ය කළමනාකරණ ගිණුම් කටයුතු රාජ්‍ය ඇමැති

20.කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල – ආයෝජන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය ඇමැති

21.අරුන්දික ප්‍රනාන්දු – සංචාරක ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය ඇමැති

22.තිලංග සුමතිපාල – තාක්ෂණ හා නවෝත්පාදන රාජ්‍ය ඇමැති

23.මොහාන් ප්‍රියදර්ශන ද සිල්වා – මානව හිමිකම් හා නීති ප්‍රතිසංස්කරණ රාජ්‍ය ඇමැති

24.විජිත බේරුගොඩ – කාන්තා හා ළමා කටයුතු රාජ්‍ය ඇමැති

25.රොෂාන් රණසිංහ – මහවැලි සංවර්ධන හා රාජ්‍ය ඇමැති

26.ජානක වක්කුඹුර – අපනයන කෘෂිකර්ම රාජ්‍ය ඇමැති

27.විදුර වික්‍රමනායක – කෘෂිකර්ම රාජ්‍ය ඇමැති

28.ෂෙහාන් සේමසිංහ – සංවර්ධන බැංකු හා ණය යෝජනා රාජ්‍ය ඇමැති

29. කණක හේරත් – වරාය සංවර්ධන කටයුතු රාජ්‍ය ඇමැති

30.දිලුම් අමුණුගම – ප්‍රවාහන හා සේවා කළමනාකරණ රාජ්‍ය ඇමැති

31. ලොහාන් රත්වත්තේ – මහාමාර්ග සංවර්ධන රාජ්‍ය ඇමැති

32. විමලවීර දිසානායක – වනජීවි සම්පත් රාජ්‍ය ඇමැති

33.ජයන්ත සමරවීර – පරිසර රාජ්‍ය ඇමැති

34.සනත් නිශාන්ත පෙරේරා – ධීවර සහ මිරිදිය මත්ස්‍ය කර්මාන්ත රාජ්‍ය ඇමැති

35.තාරක බාලසුරිය – සමාජ ආරක්ෂණ රාජ්‍ය ඇමැති

නියෝජ්‍ය ඇමැතිවරු

01.නිමල් ලන්සා – ප්‍රජා සවිබලගැන්වීම් නියෝජ්‍ය ඇමැති

02.කංචන විජේසේකර – ධීවර හා ජලජ සම්පත් නියෝජ්‍ය ඇමැති

03.ඉන්දික අනුරුද්ධ – රාජ්‍ය පරිපාලන ස්වදේශ කටයුතු හා පළාත් පාලන හා පළාත් සභා නියෝජ්‍ය ඇමැති

 
 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *