මැතිවරණ නැති නිසා අපි කනගාටු වෙන්නේ නෑ – මහින්ද දේශප්‍රිය

January 18, 2019 at 1:40 am | by admin

අපි කනගාටු වෙන්නේ මැතිවරණ නැති නිසා නෙමේ ජනතාවගේ ඡන්ද අයිතිය නැති නිසා යැයි මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා පවසයි.

https://www.youtube.com/watch?v=pH6dEnFarAc

 
 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

මුල් බිස්ස