මංගල බටහිර සංහිඳියා ලොක්කෙක් මුණ ගැහෙයි!

January 22, 2019 at 8:47 am | by admin

අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා එක්සත් ජාතීන්ගේ සහ පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලය පිළිබඳ බ්‍රිතාන්‍ය රාජ්‍ය අමාත්‍ය තාරික් අහමඩ් මහතා මුණ ගැසීි තිබේ.

 
 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

මුල් බිස්ස