පේරාදෙණි සිසුන්ගේ දෙමාපියෝ මානව හිමිකම් යති..!

December 16, 2022 at 11:36 am | by emanisa.lk

පේරාදේණි විශ්වවිද්‍යාලයේ හිටපු උපකුලපතිවරයාට සහ ඔහුගේ පුත්‍රයට පහර දුන්නේ යැයි කියන සිද්ධියට අත්අඩංගුවට ගත් සිසුන් 12 අතරින් එක් සිසුවෙක් එම සිද්ධියට සම්බන්ධ නොමැති බවත් මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් සිසුවාගේ මානව හිමිකම් කඩවී ඇති බවත් එම සිසුවාගේ දෙමව්පියන් ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිසමට පැමිණිල්ලක් කර තිබේ.

එම සිසුවාගේ දෙම්පියන් සහ පේරාදේණි විශ්වවිද්‍යාලයේ මහා ශිෂ්‍ය සංගමයේ සාමාජිකයන් එම පැමිණිල්ල එම කොමිසමට භාරදී තිබේ.

 
 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *