ගංවතුර අපදාවේදී උතුරු-දකුණු සහෝදරත්වය පිළිබිඹු වුනා..- කතානායක

January 5, 2019 at 12:12 pm | by admin

විශේෂයෙන්ම උතුරු පළාතේ නව වසර ආරම්භයත් සමගම ක්ෂණිකව ඇති වූ ගංවතුරෙන් ජනතාව බේරා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාව කල මෙහෙවර

 
 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

මුල් බිස්ස