අත්අඩංගුවට ගත් පුත්තලමේ උප සභාපති අධිකරණය හමුවට

January 22, 2019 at 9:54 am | by admin

මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේ කොන්ත්‍රාත්තුව ලබාගෙන සිටි පුත්තලම ප්‍රාදේශීය සභාවේ උප සභාපතිවරයා අත්අඩංගුවට ගත් බව මුන්දලම පොලීසිය පැවසීය.

 
 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

මුල් බිස්ස