සියලු විදුහල්පතිවරුන් සහ ගුරුවරුන් හෙට සේවයට කැඳවා නියෝග…..!

August 1, 2021 at 9:01 pm | by emanisa.lk

හෙට (02) සිට සියලු ම රාජ්‍ය සේවකයින් සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ යටතේ නැවත සේවයට කැඳවා තිබේ.

ඒ අනුව සියලු ම පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තු කලාප කොට්ඨාශ අධ්‍යාපන කාර්යල නිලධාරීන්, කාර්ය මණ්ඩල, සියලු ම පාසල් අධ්‍යයන, අධ්‍යයන අනධ්‍යන කාර්ය මණ්ඩල හෙට සිට සාමාන්‍ය සේවය සඳහා කැඳවා තිබේ.

අදාළ තීන්දුව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයා පළාත් කලාප අධ්‍යාපන නිලධාරීන් සහ විදුහල්පතිවරුන් වෙත දැනුම් දී තිබේ.

කෙසේ වුව ද 20 වන දිනටත් ගුරු විදුහල්පතිවරුන් වැඩ වර්ජන ව්‍යාපාරයක නියැලී සිටිති.

 
 


Leave a Reply

Your email address will not be published.