සැකකරුවන් 9 දෙනෙක් බන්ධනාගාරයට!

May 14, 2019 at 2:38 pm | by admin

මිනුවන්ගොඩ ප්‍රදේශයේ කලහකාරී තත්ත්වයට සම්බන්ධ යැයි සැකපිට අත්අඩංගුවට ගත් පිරිස මේ මස 29 දක්වා බන්ධනාගාරගත කිරීමට නියෝග කර ඇත.

 
 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *