ස්මාර්ට් හොරකම සමරා ස්මාර්ට් විරෝධතාවක්!

February 27, 2019 at 1:14 pm | by admin

“මහ බැංකුව හොරාකාලා වසර 4යි. අපි තාමත් නිදැල්ලේ. ඔබට සතුටුයි ද දැන් ” යන තේමාව යටතේ ජාතික නිදහස් පෙරමුණ විරෝධතාවක් සංවධානය කළේය.

මහ බැංකු බැදුම්කර සොරකමට වසර 4ක් පිරෙන අද (27) දිනයේ ජාතික නිදහස් පෙරමුණ විසින් මහබැංකුව ඉදිරිපිට දී නව ආරක විරෝධතාවක් පවත්වනු ලැබීය.

  •   
  •   


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *