සහල් බෑගයේ සඳහන් මිල කිලෝව රු.260යි.. විකුණන්නේ රු.300ට…! පොළොන්නරුවේ මහ මෝලුන් අත යට ජාවාරමක…

June 19, 2022 at 10:42 am | by emanisa.lk

සහල් බෑගයේ රජයේ පාලන මිල සඳහන් කර ඊට වඩා වැඩි මිලකට සහල් අලෙවි කිරීමට පොළොන්නරුවේ ප්‍රධාන සහල් මෝල් හිමියන් කටයුතු කරන බව වාර්තා වෙයි.

කිලෝවක් රු. 260/- ට පාලන මිල නියම කර ඇති විවිධ සම්බා වර්ග කිලෝ 5ක බෑගයක් තම සමාගම් විසින් සපයන්නේ කිලෝව රු. 300/- මිලට බව පවසන එම සහල් මෝල් හිමියෝ සිල්ලර වෙළෙඳුන්ට එම සහල් කිලෝව රු. 310/- බැගින් අලෙවි කළ හැකි බව පවසන බව සඳහන්ය.

එහෙත් මෙම ජාවාරමේ නියුතු මහා පරිමාණ මෝල් හිමියන් තොග වෙළෙඳුන්ට සහල් අලෙවි කරන විට සපයන බිල්පතේ සඳහන් කරන්නේ පාලන මිල පමණි. ඉතිරි මුදල් අත යට ගෙවීම සිදු කළ යුතු යැයිද තොග වෙළෙන්ඳෝ හෙළි කරති.

එබැවින් රජයේ පාලන මිල ව්‍යාජ ලෙස බෑගයේ සඳහන් කර ඊට වඩා වැඩි මිලකට සහල් අලෙවි කරන පොළොන්නරුවේ ජාවාරම්කාර සහල් මෝල් හිමියන්ට එරෙහිව වහා නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන මෙන්ද එම තොග වෙළෙන්ඳෝ ඉල්ලා සිටිති.

පාරිභෝගික අධිකාරිය තොග සඟවා ගෙන විවිධ අක්‍රමිකතා සිදුකරන මෙම මහා ජාවාරම්කරුවන්ට නීතිය ක්‍රියාත්මක නොකර සිල්ලර වෙළෙඳුන් පසුපස යාමෙන් පමණක් සහල් මාෆියාව මර්දනය කළ නොහැකි බව ඔවුහු වැඩි දුරටත් පවසති.

 
 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *