සංචරණ සීමා ඉවත් කර දින දෙකට මිලියන 700ක අරක්කු විකිණෙයි….!

June 26, 2021 at 3:15 pm | by emanisalk

සංචරණ සීමා ඉවත් කර තිබූ දින දෙකක් තුළ රුපියල් මිලියන 700ක් වටිනා මත්පැන් විකිණී ඇතැයි සුරාබදු කොමසාරිස් ජෙනරල් එච්. ජී. ගුණසිරි පවසයි.

දිවයින පුරා බලපත්‍ර ලබාදී ඇති සුරාසැල් 4,200ක් පැවතිය ද එම කාල සීමාව තුළ දී විවෘත කිරීමට අවසර දී තිබුණේ වයින් ස්ටෝර්ස් 1,409ක් පමණක් බව ද ඔහු සඳහන් කළේය.

මේ අතර සෞඛ්‍ය නීතිරීති කඩකර මත්පැන් අලෙවි කරන ස්ථානවල බලපත්‍ර අවලංගු කරන බව ද සුරාබදු කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා අවධාරණය කරයි. ඒ පිළිබඳ පරීක්ෂා කිරීමට දිවයින පුරා සුරාබදු නිලධාරීන් 600කට අධික පිරිසක් යොදවා තිබේ.

  •   
  •   


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *