විදේශ ණය උගුලක්…! ඉන් ගැලවිය යුතුයි…! ණයට කරන සංවර්ධන ව්‍යාපෘති නවතනවා…! – ජනාධිපති ලේකම්…

May 26, 2021 at 8:51 am | by emanisa.lk

විදේශ ණය මත සිදු කරන මහා පරිමාණ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති මින් ඉදිරියට ආරම්භ නොකරන බව ජනාධිපති ලේකම් පී. බී. ජයසුන්දර සඳහන් කරයි.

ඉංග්‍රීසි පුවත්පතක් සමඟ සාකච්ඡාවකට එකතු වෙමින් ජනාධිපති ලේකම්වරයා පෙන්වා දී ඇත්තේ ඉදිරියේ දී විදේශ ණය ලබා ගැනීම හැකි තරම් සීමා කර රාජ්‍ය වියදම් සදහා දේශීය ලෙස අරමුදල් සපයා ගැනීමට අදහස් කර සිටින බවයි.

විදේශ ණය යනු උගුලක් බවත් ඉන් ගැලවෙන තුරු මන්දගාමී ලෙස ඉදිරියට යා යුතු බවත් ජනාධිපති ලේකම්වරයා පෙන්වා දෙයි.

 
 


Leave a Reply

Your email address will not be published.