වසරේ මුල් මාස හයේ ඩොලර් මිලියන 753ක අත්‍යවශ්‍ය නොවන භාණ්ඩ ගෙන්වලා…!

September 9, 2021 at 9:44 pm | by emanisa.lk

අත්‍යවශ්‍ය නොවන භාණ්ඩ ආනයනය කිරීම සඳහා ඉකුත් 2020 වසරේ දී ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 871ක් වැය කර ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සඳහන් කරයි.

භාණ්ඩ ආනයනය සීමා කර තිබියදීත් එවැනි මුදලක් අත්‍යවශ්‍ය නොවන ආනයන සඳහා වැය කිරීමට සිදු වූ බව ද 2019 වසරේ දී එම භාණ්ඩවල ආනයන වියදම ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 1058ක්ව තිබූ බවද ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පෙන්වා දෙයි.

මේ වසරේ මුල් මාස හය ඇතුළත අත්‍යවශ්‍ය නොවන භාණ්ඩ ආනයනය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 753ක් වැය කර ඇති බව ද මහ බැංකු වැඩි දුරටත් සඳහන් කරයි.

ගෘහ භාණ්ඩ, විදුලි උපකරණ, රිදිපිළි උපාංග, සංගීත භාණ්ඩ, පන් වර්ග, විසිතුරු නිෂ්පාදන, පිඟන් භාණ්ඩ ආදිය අත්‍යවශ්‍ය නොවන භාණ්ඩ ගණයට අයත් වේ.

 
 


Leave a Reply

Your email address will not be published.