ලාභ නොලබන රාජ්‍ය ආයතනවලට වැටුප් වර්ධක නෑ….!

June 29, 2021 at 8:29 am | by emanisa.lk

ලාභ නොබලන හෝ දැඩි පාඩු පිට පවත්වා ගෙන යන රාජ්‍ය ආයතනවල සේවක වැටුප් වැඩි කිරීම නොකළ යුතු බවට මුදල් අමාත්‍යංශය රජයට යෝජනා කර ඇතැයි වාර්තා වෙයි.

ඒ අනුව ඒ ඒ අමාත්‍යංශවල සේවකයින් වැටුප් වර්ධක ලබා ගැනීමට නම් තම ආයතනයේ නාස්තිකාර වියදම් අවම කර ලාභ ඉහළ නංවා ගැනීමට ක්‍රියා කළ යුතු ය. ආයතන පාඩු නොලබන තැනට ගෙන ඒමට සාමුහිකව කටයුතු කළ යුතු ය. ආයතනයේ දූෂණ වංචාවලට එරෙහි විය යුතු ය.

මෙම යෝජනාවට සමාජමාධ්‍යවල දැඩි ප්‍රසාදයක් පළ වනු දැකිය හැකි ය.

 
 


Leave a Reply

Your email address will not be published.