ලංකාව වීසා විකිණීමත් අරඹයි!

March 4, 2019 at 8:09 pm | by admin

1948 අංක 26 දරන ආගමන විගමන පනත සංශෝධනය කර මුදලට වීසා නිකුත් කිරීමේ වැඩපිළිවෙළක් ආරම්භ කර ඇතැයි වාර්තා වෙයි.

ඒ අනුව රටට ඇ.ඩො. ලක්ෂ 05ක් ප්‍රේෂණය කරන පුද්ගලයකුට වසර 10ක් දක්වා ද ඇ.ඩො. ලක්ෂ 03ක් ප්‍රේෂණය කරන පුද්ගලයකුට වසර 05ක් දක්වා ද මෙරට වාසය කිරීමට වීසා නිකුත් කරනු ඇත.

එසේම විදේශ රටවල පුරවැසිභාවය ලබාගත් අයට ද අදාළ ඇමතිවරයා නියම කරනු ලබන කාලයක් සඳහා ස්ථිර වාසය සඳහා වීසා ලබාගත හැකිය.

අභ්‍යන්තර කටයුතු සහ ස්වදේශ කටයුතු ඇමති වජිර අබේවර්ධන ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව සඳහා දැනටමත් කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

  •   
  •   


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

මුල් බිස්ස