ලංකාව දැවැන්ත මූල්‍ය අර්බුදයක…..! පහළ මැදි ආදායම් රටවල් කාණ්ඩයට වැටෙයි….!

July 5, 2021 at 11:32 pm | by emanisa.lk

ලෝක බැංකුව විසින් ජුලි 01 වන දා සිට ශ්‍රී ලංකාව පහළ මැදියම් ආදායම් රටවල් කාණ්ඩයට පහත හෙළා තිබේ.

ශ්‍රී ලංකාව මෙතෙක් වර්ගීකරණය කොට තිබුණේ ඉහළ මැදි ආදායම් රටවල් කාණ්ඩයේ ය.

ශ්‍රී ලංකාව සමඟ ඇල්ජීරියාව සහ සුඩානය යන රටවල් දෙක ද පහළ මැදි ආදායම් රටවල් කාණ්ඩයට පහත හෙළා තිබේ.

2019 වසරේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඒක පුද්ගල ආදායම ඩොලර් 4060ක් වූ අතර එය 2020 වසරේ ඩොලර් 4020 දක්වා ඩොලර් 40කින් පහත වැටී තිබේ.

 
 


Leave a Reply

Your email address will not be published.