රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ආරක්ෂා කළ හමුදාවට ජනපතිගෙන් මල් මිටක්…!

July 21, 2022 at 11:32 am | by emanisa.lk

පාර්ලිමේන්තු පරිශ්‍රයේ ආරක්ෂාවට යොදවා සිටි ආරක්ෂක හමුදාව සහ පොලිසිය හමු වී ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ ඊයේ (20) පස්වරුවේ ඔවුන්ට ස්තුතිය පළ ක⁣ළේය.

ජනාධිපති ධුරයට පත්වී පාර්ලිමේන්තුවෙන් පිටත්ව යන අතරතුර සිය රථයෙන් බැස ආරක්ෂක හමුදාව අතරට ගිය ජනාධිපතිවරයා පාර්ලිමේන්තු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ත්‍රිවිධ හමුදා සහ පොලිසිය කළ මෙහෙවර පිළිබඳව ස්තුතිය ප්‍රකාශ කර තිබෙි.

ජනාධිපතිවරයා තෝරා පත්කර ගැනීමේ ඡන්ද විමසීම වෙනුවෙන් පාර්ලිමේන්තු පරිශ්‍රයේ දැඩි ආරක්ෂක ක්‍රම වේදයක් ක්‍රියාත්මක විය.
ස්ථාන තුනක දී ජනාධිපතිවරයා රථයෙන් බැස හමුදාවන්ට ස්තුතිය පළ කර තිබේ.

 
 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *