රටේ ආදායමින් 10%ක් අධ්‍යාපනයට වෙන් කළත් පාසලෙන් දරුවට හොඳ අධ්‍යාපනයක් ලැබෙන්නේ නෑ…! – කෝප් කමිටුව..

October 9, 2021 at 1:03 pm | by emanisa.lk

රජය අධ්‍යාපනයට වාර්ෂිකව මුළු ආදායමෙන් සියයට දහයකට වැඩි ප්‍රමාණයක් ආයෝජනය කළද  පාසල් සිසුන්ට ගුණාත්මක අධ්‍යාපනයක් නොලැබෙන බව රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාව  පවසයි.

අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ සම්පත් බෙදී යාමේ බෙදීයාමේ විෂමතාවක් පවතින බවද එම කාරක සභාව සඳහන් කරයි.

පළමු වසරට ළමයින් ඇතුළත් කර ගැනීම සඳහා අයදුම්පත් යොමු නොකෙරුණු පාසල්ද පවතින බවත් රට පුරා පාසල් වලින් සියයට 50ක සිටින්නේ ළමයින් 200ට අඩුවෙන් බවත් රජයේ ගිණුම් කාරක සභාව  පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ වාර්තාවක සඳහන් වේ.

 
 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *