මේ වෙලාවේ රාජ්‍ය සේවක පඩි වැඩි කරන්න එපා..! ජනතාවගෙන් අපට ගුටි කන්න බෑ..! – රාජ්‍ය පරිපාලන ලේකම්…

May 30, 2022 at 11:04 am | by emanisa.lk

‍ෙමේ අවස්ථාවේ පහළ මට්ටමේ රාජ්‍ය සේවකයින් ආර්ථික අර්බුදය නිසා දැඩි අසීරුතාවට ලක්ව ඇතැයි රාජ්‍ය පරිපාලන සහ ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශ ලේකම් ප්‍රියන්ත මායාදුන්නේ පවසයි.

දෙතුන් ගුණයකින් ඉහළ ගොස් ඇති ප්‍රවාහන ගාස්තු ඇතුළු ජීවන වියදම් නිසා මාස් පඩි ලබන රාජ්‍ය සේවකයින් මාසේ අන්තිමට ඇඳුමක් මිල දී ගත නොහැකි තත්ත්වයට අසරණ වී ඇති බවයි, ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ.ෙ

ඒ සඳහා තමා ඇතුළු වසර 30කට වඩා රාජ්‍ය සේවයේ නියුතු පිරිස ද වගකිව යුතු බවත් ඒ වෙනුවෙන් සමාව ඉල්ලා සිටින බවත් මායාදුන්නේ සඳහන් කරයි.

කෙසේ වුව ද පසුගියදා රාජ්‍ය සේවක පඩි වැඩි කිරීමට යෝජනා කළ අවස්ථාවේ රටේ ජනතාවගෙන් ගුටි කන තැනට රාජ්‍ය සේවකයින් පත් නොකරන ලෙස ඉල්ලා එම ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප කළ බවත් පහළ රාජ්‍ය සේවකයින් සඳහා ප්‍රවාහන දීමනාවක් ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා සිටි බවත් ප්‍රියන්ත මායාදුන්නේ ප්‍රකාශ කළේ රාජ්‍ය සේවක හමුවකදී ය.

 
 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *