මම හිටියා නම් ⁣අද පෙට්‍රල් 117යි! ඩීසල් 84යි! – මංගල

March 7, 2020 at 9:38 pm | by emanisalk

තමන් මුදල් අමාත්‍යවරයා ලෙස කටයුතු කළේ නම් මේ වන විට පෙට්‍රල් සහ ඩීසල් මිල අඩු කිරීමට කටයුතු කරන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මංගල සමරවීර පවසයි.

එසේ වූයේ නම් මාර්තු 10 වෙනිදා මිල සූත්‍රයට අනුවරු. 137ක් වන පෙට්‍රල් ලීරටරය රු. 117 දක්වා ද රු. 104ක් වන ඩීසල් ලීටරය රු. 84 දක්වා ද අඩු කරන බව මන්ත්‍රීවරයා අවධාරණය කරයි.

සිය පාලන කාලයේ ඩොලර් 67ක් වූ බොරතෙල් බැරලයක් මේ වන විට ඩොලර් 45 දක්වා පහත වැටී ඇති බව ද හෙතෙම පවසයි.

  •   
  •   


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

මුල් බිස්ස

මුල් පුවරුව