බම්බලපිටියේ MC සාප්පු 50%කට වඩා වසා දැමේ…! සේවකයින් සිය ගණනක් මහ පාරට…!

July 7, 2022 at 9:36 am | by emanisa.lk

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රකට සහ පැරණිතම සුපිරි සාප්පු පරිශ්‍රයක් වන බම්බලපිටිය මැජෙස්ටික් සිටි (MC) සාප්පු පරිශ්‍රයේ සාප්පු සියයට 50 කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් මේ වන විට වසා දමා තිබේ.

මැජෙස්ටික් සිටි සාප්පු පරිශ්‍රයේ සාප්පු 280 කට අධික සංඛ්‍යාවක් ඇති අතර ඉන් සාප්පු 150 කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් වසා දමා ඇති බවත් සංචාරයන් සහ දේශීය පාරිභෝගිකයන්ගේ පැමිණීම අඩු වීම සහ ආනයනික විදුලි උපකරණ, ජංගම දුරකථන, ඔරලෝසු ආදි උපකරණවල හිඟය ඇතුළු හේතු රැසක් නිසා මෙම තත්ත්වය මතුව තිබෙන බව වාර්තා වෙයි.

 
 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *