ධීවරයන්ට බෙදන්න ගෙනා ටැබ් 1500කට ගල කරලා!

July 11, 2019 at 10:57 am | by emanisa.lk

බහුදින ධීවර යාත්‍රා හිමියන්ට ලබාදීමට ධීවර අමාත්‍යාංශය විසින් මිලදීගත් ටැබ් පරිගණක එක්දහස් පන්සීයක් අස්ථානගත වී ඇති බව ධීවර වෘත්තිය සමිති සඳහන් කරති.

ධීවරයන් සවිබලගැන්වීම යටතේ බහුදින යාත්‍රා විසින් නෙළා ගන්නා මත්ස්‍ය අස්වනු ප්‍රමාණය, අස්වැන්න නෙළා ගත් ස්ථානය ඇතුළු තොරතුරු රාශියක් පරිගණකගත කිරීම යටතේ මෙම ටැබ් පරිගණක යන්ත්‍ර ලබාදීමට සැලසුම් කළ බවද වෘත්තිය සමිති නියෝජිතයෝ පවසා සිටිති.

මේ අනුව පළමු අදියර යටතේ ටැබ් පරිගණක යන්ත්‍ර 1,500ක් බෙදාදීමට සැලසුම් කළ බවත්, අමාත්‍යාංශ මුදලින් ටැබ් යන්ත්‍ර මිලදී ගෙන සහන ගෙවීමේ ක්‍රම යටතේ ධීවරයන්ට මෙම යන්ත්‍ර බෙදාදීමට සැලසුම් කළ බවත් එම පිරිස් සඳහන් කරති.

මේ අනුව මේ වසර තුළදී ටැබ් පරිගණක යන්ත්‍ර එක්දහස් පන්සීයක් අමාත්‍යාංශ මුදලින් මිලදීගෙන තිබෙන බවත්, එහෙත් එම ටැබ් යන්ත්‍ර මෙතෙක් ධීවරයන්ට ලබාදී නොමැති බවත් එම පිරිස් පෙන්වා දෙති.

අදාළ ටැබ් පරිගණක යන්ත්‍ර තිබෙන ස්ථානයක් පිළිබඳ හෝ තොරතුරක් නොමැති බවද ධීවර වෘත්තිය සමිති සඳහන් කරති.

 
 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

මුල් බිස්ස