දෙසැම්බර් උද්ධමනය ඉහළට…! වැට් සමග තවත් ඉහළට..!

January 22, 2024 at 4:27 pm | by emanisa.lk

ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකය අනුව 2023 දෙසැම්බර් මස මෙරට උද්ධමනය 4.2% දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

කෙසේ වුව ද 2023 වසරේ නොවැම්බර් මස උද්ධමනය සියයට 2.8ක් ලෙස සටහන් විය.

මේ අතර 2023 වසරේ නොවැම්බර් මාසයේ සියයට -2.2ක් ලෙස පැවති ආහාර උද්ධමනය දෙසැම්බර් මාසයේදී සියයට 1.6ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.

ජනවාරි මස වැට් බද්ද 18% දක්වා ඉහළ නැංවීම සහ මෙතෙක් වැට් බදු අය නොකළ භාණ්ඩ සියයකට අධික ප්‍රමාණයකට අලුතින් 18%ක වැට් බදු පැනවීම නිසා උද්ධමනය තවත් ඉහළ යනු ඇත.

 
 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *