තට්ටු නිවාසවල අයිතිය පදිංචිකරුවන්ට..! ඉඩම්වලට සින්නක්කර ඔප්පු…!

August 3, 2022 at 4:13 pm | by emanisa.lk

රජයේ තට්ටු නිවාසවල ජීවත්වන අයට නිවාස අයිතිය ලබා දීමට කටයුතු කරනු ලබන බව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ පවසයි.

“අපි ජනතාවගේ අයිතිය තහවුරු කරනවා. රජයේ බලපත්‍ර ඉඩම්ලාභීන්ට සින්නක්කර ඔප්පු ලබා දෙනවා.

රජයේ තට්ටු නිවාසවල ජීවත්වන අයට නිවාස අයිතිය ලබා දෙනවා. කඳුකරයේ දෙමළ ජනතාවගේ ගැටලු විසඳීමේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරනවා.

ආර්ථික ස්ථාවර කිරීමේ වෑයමේදි සමාජයේ දුබල, අසරණ අඩු වරප්‍රසාදිත කොටස් පිළිබදව දැඩි අවධානයක් යොමු කරනවා. රටේ ව්‍යවසාකයන්ට සිය කුසලතා ඔස්සේ ඉදිරියට පැමිණීමේ මාර්ග තව තවත් පුළුල් කරමින් ඔවුන් දිරිමත් කරනවා.”

අද (03) දින නවවැනි පාර්ලිමේන්තුවේ තෙවැනි සභා වාරය ආරම්භ කරමින් ආණ්ඩුවේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය ඉදිරිපත් කරමින් ජනාධිපතිවරයා මේ බව කියා සිටියේය.

 
 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *