ජාතික නිදහස් දින ජනපති සම්පූර්ණ කතාව (video)

February 4, 2019 at 6:40 am | by admin

71 වන ජාතික නිදහස් දින උළෙල අමතා ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පැවැත් වූ සම්පූර්ණ දේශනය මෙසේය.

 
 Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *