විපක්ෂ නායක බිරිඳ කොළඹ ගෙයක් බලෙන් අල්ල ගෙන…! කුලියත් නෑ ගේ දෙන්නෙත් නෑ…! අයිතිකරු නඩු යයි…

October 7, 2021 at 2:33 pm | by emanisa.lk

විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාසගේ බිරිඳ තම නිවස බලහත්කාරයෙන් අල්ලා ගෙන සිටින බවට නලින්ද තෙන්නකොන් චෝදනා කරයි.

2007 සිට 2015 දක්වා නියමිත ලෙස ගෙවල් කුළී ගෙව්ව ද අනතුරුව කුළී ගෙවීම පැහැර හැරි බවත් මේ වන විට ලක්ෂ 35ක මුදලක් තමන්ට ගෙවල් කුළී ලෙස ලැබීමට ඇති බවත් ඔහු පවසයි.

මේ වන විට අදාළ ගිවිසුම් කාලය ද අවසන් වී ඇති බවත් ගෙවල් කුළී ද නොදී නිවස භාර නොදී දිගටම සිය නිවසේ බලහත්කාරයෙන් රැඳී සිටින බව හෙතෙම සඳහන් කරයි.

විපක්ෂ නායකවරයා හමු වී මෙම ගැටලුව පිළිබඳ දැනුම්වත් කළ ද විසඳුමක් නොලැබුණු බවත් ඒ නිසා නීතියේ පිහිට පැතීමට සිදුව ඇති බවත් ඔහු වැඩි දුරටත් ප්‍රකාශ කරයි.

 
 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *