ගාලු මුවදොර ඇවිළෙයි…! රටට ම ඇඳිරි නීතිය…!

May 9, 2022 at 2:55 pm | by emanisa.lk

ක්‍රියාත්මක වන පරිදි මුළු දිවයිනටම ඇදිරිනිතීය පනවා ඇතැයි පොලිස් මා‍‍ධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලය කියයි.

ගාලු මුවදොර ඇති වූ ගැටුම්කාරී තත්ත්වයෙන් පසු පළමුව බස්නාහිර පළාතට ද අනතුරුව මුළු රටට ම ද ඇඳිරි නීතිය පනවා ඇත.

 

 
 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *