ග්‍රාම නිලධාරීන් දාලා පාසල් අරින්න දෙන්න බෑ…! ගුරු ගැටලු විසඳා පාසල් විවෘත කරනු….! – සංවර්ධන නිලධාරී සංගමය…

October 17, 2021 at 5:06 pm | by emanisa.lk

ගුරුවරුන් වෙනුවට වෙනත් ආදේශකයින් යොදවා පාසල් විවෘත කිරීමේ රජයේ ප්‍රතිපත්තියට විරෝධය දක්වන බව සංවර්ධන නිලධාරී සේවා සංගමය පවසයි.

මේ මස 21 වැනි දින පාසල් විවෘත කිරීමට පූර්ණ එකඟතාව පළ කරන නමුත් ආණ්ඩුව කටයුතු කළ යුත්තේ වැටුප් ගැටලුව විසඳා ගුරුවරුන් එදිනට පාසල්වලට පැමිණීමට සැලැස්විම බව ද සංවර්ධන නිලධාරී සේවා සංගමයේ ලේකම් චන්දන සූරියආරච්චි අවධාරණය කරයි.

දරුවන්ට ඉගැන්වීම පුහුණුව ලත් ගුරුවරුන්ට කළ හැකි නමුත් වෙනත් රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට එය කළ නොහැකි බව ද ඔහු කීය.

ආණ්ඩුව අභ්‍යාසලාභී සංවර්ධන නිලධාරීන් ග්‍රාම නිලධාරීන් හා වෙනත් සේවකයින් යොදවා පාසල් බලහත්කාරයෙන් විවෘත කිරීමට සූදානම් වන බව ද ඊට එකඟ විය නොහැකි බව බව ද චන්දන සූරියආරච්චි වැඩි දුරටත් සඳහන් කරයි.

 
 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *