කොළඹ වැඩට ආ ජනතාව නිවෙසට යවන්න දුම්රිය…!

July 13, 2022 at 1:15 pm | by emanisa.lk

බස්නාහිර පළාතට ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක වුව ද කොළඹට පැමිණි මගීන් නැවත නිවෙස් බලා යන තුරු දුම්රිය ධාවනය සිදුකරන බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව දැනුම්දෙයි.

දුම්රිය මගින් අපහසුතාවට පත්නොවන සේ එම රාජකාරිය ඉටුකිරීමට දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු කරන බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ සාමාන්‍යාධිකාරීවරයා පවසයි.

 
 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *