කොළඹ ගෙවල් දෙක තුන තියෙන මන්ත්‍රීලා 20ක් මාදිවෙලින් නිවාස අරන්…! ව්‍යාජ ලේඛන හදල දිවුරුම් ප්‍රකාශත් දීලා…!

June 4, 2022 at 12:21 pm | by emanisa.lk

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් විස්සකට ආසන්න පිරිසක් කොළඹ තමන්ට අයිති නිවාස තිබිය දී මාදිවෙල මන්ත්‍රී නිල නිවාස පරිශ්‍රයෙන් ද විවිධ ව්‍යාජ ලියකියවිලි ඉදිරිපත් කරමින් නිවාස ලබාගෙන ඇති බවට තොරතුරු අනාවරණය වී ඇත.
පාර්ලිමේන්තු ආරංචි මාර්ගවලින් පවසන්නේ කොළඹ තමන්ටම අයිති නිවාස ඇති මන්ත්‍රීවරුන්ට මාදිවෙල මන්ත්‍රී නිල නිවාසවලින් නිවාස ලබා දීම නීතිය අනුව තහනම් බවය.

සමහර මන්ත්‍රීවරුන් මාදිවෙල මන්ත්‍රී නිල නිවාස පරිශ්‍රයෙන් නිවාස ලබාගෙන ඇත්තේ තමන්ට කොළඹ නිවාස නැති බවට දිවුරුම් ප්‍රකාශ පවා ඉදිරිපත් කරමින් බව කියති.

මාදිවෙල මන්ත්‍රී නිල නිවාස ලබාගෙන ඇති මන්ත්‍රී පිරිසට කොළඹ නගරයේ නිවාස දෙක තුනක හිමිකම ඇති අයද ඇතුළත් වෙතියි වාර්තාවේ.

ඇතැම් මන්ත්‍රීවරුන් මාදිවෙල මන්ත්‍රී නිල නිවාස ලබාගෙන කාලයක් තිස්සේ ඒවා වසා දමා වෙනත් ස්ථානවල පදිංචිව සිටින අතර කොළඹ නිවෙසක් නොමැති ඈත දුර බැහැර ප්‍රදේශවල ඇතැම් මන්ත්‍රීවරුන්ට මාදිවෙල මන්ත්‍රී නිල නිවාසයක් ලබාදීම විශාල ගැටලුවක් වී ඇතැයි පාර්ලිමේන්තු නිලධාරීහු පවසති.

 
 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *