කුවෙට් තානාපති කාර්යාල වෙබ් අඩවියට සයබර් ප්‍රහාරයක්!

May 19, 2019 at 12:59 pm | by admin

මෙරට කුවෙට් තානාපති කාර්යාල වෙබ් අඩවිය ඇතුළු වෙබ් අඩවි කිහිපයකට
සයිබර් ප්‍රහාරයක් එල්ල වූ බව ශ්‍රී ලංකා පරිගණක හදිසි ප්‍රතිචාර සංගමය පවසයි.

  •   
  •   


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

මුල් බිස්ස