ආනයන සීමා ලිහිල් කළ යුතුයි…! මහ බැංකු ප්‍රතිපත්තිවලට මම විරුද්ධයි…! – ජනාධිපති ලේකම්…

July 20, 2021 at 9:01 am | by emanisa.lk

රජයේ ප්‍රතිපත්ති රාමුවට හානියක් නොවන අයුරින් ආනයන සීමා පැනවීම වෙනුවට ලිහිල් කළ යුතු බව තමන් විරුද්ධ බවත් ජනාධිපති ලේකම් ආචාර්ය පී. බී. ජයසුන්දර ප්‍රකාශ කරයි.

මහ බැංකුව විසින් අනුගමනය කරන ලද ප්‍රතිපත්තිවලට තමා විරුද්ධ බවත් ඔහු ප්‍රකාශ කරයි.

රජය විසින් පාරිභෝගිකයාට ඉන්ධන සලාකනය නොකරන්නේ නම්, රට ඉක්මනින් පුනර්ජනනීය බලශක්තිය දක්වා වෙනස් කිරීමට සිදුවනු ඇති බවත් හෙතෙම පෙන්වා දෙයි.

තෙල් ආනයනය සඳහා වාර්ෂිකව ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 5,000 ක් වැය කරන රටකට පුනර්ජනනීය බලශක්තිය උත්පාදනය කිරීම සඳහා ව්‍යාපෘති ගණනාවක් ආරම්භ කිරීමට නොහැකි වූයේ මන්දැයි ආචාර්ය ජයසුන්දර විමසයි.

මහ බැංකුවේ නිලධාරීන් සහ එහි මූල්‍ය මණ්ඩලයේ සාමාජිකයන් රට අපනයන නැඹුරු ආර්ථිකයකට වෙනස් කළ යුතු බවද හෙතෙම කීය.

ඒ සම්බන්ධයෙන් මහ බැංකුවට යෝජනා මාලාවක් යවා ඇති බවත් එයින් ධනාත්මක ප්‍රතිචාරයක් ලැබෙනු ඇතැයි විශ්වාස කරන බවත් ආචාර්ය ජයසුන්දර පැවසීය.

 
 


Leave a Reply

Your email address will not be published.

මුල් බිස්ස