ආණ්ඩුව මර්දනයට සූදානම්..! වහාම UN මැදිහත් වන්න..! – අරගලකරුවෝ ඉල්ලති…

July 17, 2022 at 10:36 am | by emanisa.lk

අරගලකරුවෝ ලංකාවට එක්සත් ජාතීන්ගේ මැදිහත්වීමක් ඉල්ලති..

රට තුළ ඇති වී තිබෙන අර්බුදකාරී තත්ත්වය හමුවේ නිවැරදි ලෙස දේශපාලන බල හුවමාරුවක් සඳහා එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයට මැදිහත් වන්නැයි සර්වපාක්ෂික අරගලකරුවන් විසින් ඉල්ලා සිටීමට තීරණය කර ඇත.

මෙම ගැටලුකාරී තත්ත්වය මත රජය විසින් මර්දනකාරී වැඩ පිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කරමින් පවතින බවත් එය තවත් ඉහළ යා හැකි නිසා මෙලෙස ජාත්‍යන්තර මැදිහත්වීමක් අවශ්‍ය වන බවද අරගලකරුවන් කියා සිටිති.

ඒ අනුව මෙම ඉල්ලීම එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය වෙත ඉතා ඉක්මනින් භාරදීමට සූදානම් කරමින් සිටී

 
 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *