අර්බුදය මැදින් රට පෙරට…! මාස 5ට ඩොලර් බිලියන 5ක අපනයන ආදායමක්..!

June 28, 2022 at 7:15 am | by emanisa.lk

මෙම වසරේ ජනවාරි සිට මැයි මස දක්වා මාස 5 ක කාලය තුළ ශ්‍රී ලංකාව ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 5 ක අපනයන ආදායමක් උපයා ඇතැයි අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය පවසයි.

ඇඟලුම් සහ රෙදිපිළි, පොල් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන, ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ සහ උපාංග, ආහාර පාන, මුහුදු ආහාර සහ විසිතුරු මාළු අපනයනය මෙම වසරේ පළමු මාස 5 තුළ වර්ධනයක් පෙන්නුම් කර ඇත.

තේ, රබර් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන, කුළුබඩු සහ සාන්ද්‍ර නිෂ්පාදන අපනයනය  මෙම වසරේ පළමු මාස 5 තුළ  වර්ධනයක් පෙන්නුම් කර නොමැත.

ගිය වසරේ මැයි මාසයේ අපනයන ආදායම ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 891.7 ක් වූ අතර එය මෙම වසරේ මැයි මාසයේදී ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 980.2 ක් දක්වා වර්ධනය වී ඇත.

පසුගිය වසරේ පළමු මාස 5ට සාපේක්ෂව මෙම වසරේ පළමු මාස 5 තුළ වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයනය සියයට 9.7 කින් වැඩි වී ඇත.

 
 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *